ICT-meldingssysteem Support 010-3007152

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Op basis van de thans geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten met o.a. onze opdrachtgevers. VerhoogICT hanteert de standaard verwerkersovereenkomst van Nederland ICT.

Wilt u een kopie ontvangen van deze verwerkersovereenkomst? Neem contact met ons op: https://www.verhoogict.nl/contact/